پک ترکیبی مداد چشم و لب اکسیس AKSIS

۶۵,۰۰۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان

پک ترکیبی مداد چشم و لب اکسیس شامل 2 عدد مداد چشم و 1 عدد مداد لب میباشد.

پک شماره ۲ مداد لب اکسیس AKSIS

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پک شماره 2 مداد لب اکسیس شامل 5 عدد مداد لب در 5 رنگ پر کاربرد با تم نارنجی و سرخابی میباشد.

پک شماره ۱ مداد لب اکسیس AKSIS

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پک شماره 1 مداد لب اکسیس شامل 5 عدد مداد لب در 5 رنگ پر کاربرد با تم صورتی میباشد.